Kontakt

Bernd Holley Kellerstraße 7
96193 Wachenroth
Tel. 0171 4527667 anglerverein-wachenroth@gmx.net